Yazar Tercümanlık

HİZMETLERİMİZ

1)  YEMİNLİ ÇEVİRİ / TERCÜME

Yeminli çeviri, çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş çevirilerdir. Örnek verecek olursak Pasaport veya Diploma gibi resmi belgelerin çevirisi bu gruba girer. Yeminli Tercüme ise bu işin yazılı değil de sözlü olarak yapılmasıdır. Buna da noterde vekâletname, tapu idaresinde satış ya nikâh dairesinde tercüme örnek olarak verilebilir. Kadromuzda 90’ı aşkın dünya dilinde yeminli tercümanlarımız görev yapmaktadır. Yeminli tercümanlık / çevirmenlik üniversitelerin 4 yıllık mütercim tercümanlık, dil ve edebiyat ve dil öğretmenliği bölümünü bitirenlerin noterlere diplomaları ile başvurduktan sonra imzalamış oldukları yemin tutanakları sonucunda aldıkları unvandır. Yeminli tercümanların / çevirmenlerin çevirip mühürlediği ve imzaladığı evraklar yeminli evraklardır. Yeminli tercümanlar / çevirmenler sadece bağlı bulundukları noterlerce tanınırlar. Bir çevirmen / tercüman birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir.

Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli çevirmen, ürettiği çeviriye yorum katamaz, belgenin asıl başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli çevirmenin ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir çevirmenin yeminli çevirmen olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen çevirmenin kendi seçimine kalmıştır.

Sonuçta ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O dur. Yeminli tercümanların alımları özenle ve titizlikle yapılmaktadır. Tercüman başvurularında kendilerinden uzman oldukları dallarda örnek çeviriler yapmaları istenir.

Bu şekilde alanında uzman tercümanlarla kadromuzu oluşturmaktayız.

AVRUPA’DAKİ YEMİNLİ TERCÜMANLIK KURALLARI:

Avrupa’da ki birçok ülkelerdeki yeminli tercümanlık kabulleri ülkemize göre biraz farklılık göstermektedir. Şöyle ki Avrupa’nın bazı ülkelerinde örneğin İspanya’da yeminli tercüman olabilmek için iki yol vardır. Bunlardan bir tanesi üniversitedeki ilgili bölümden mezun olup otomatikman o hakkı kazanmak, ya da o ülkenin vatandaşı iseniz İspanya İç İşleri Bakanlığının açmış olduğu yeminli tercümanlık sınavını kazanmaktır. Böylelikle yeminli tercüman sıfatı kazanılmış olur.

2) TERCÜME

Konuşma dilleri milletlerarası iletişimin kalbini oluşturur. Bir kişinin kendi dilinde söylemek istediği şeyi diğer bir dilde söyleyip diğerlerinin tam olarak anlamasını sağlayabilmek tercümenin temelidir. YAZAR TERCÜME bünyesindeki 100 dünya dilinde sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

A-SİMULTANE (ANDAŞ) TERCÜME:

Konuşmacı konuşurken aynı anda tercüme işleminin gerçekleştirildiği tercüme türüdür. Bu tercümede tercüman için ses yalıtımı sağlanmış bir kabin; konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi gerekmektedir. Bu tür tercümede iki tercüman ekip halinde 20 şer dakikalık sürelerle çalışır.

B-KONFERANS TERCÜME:

Konuşmacı konuşmasını yaparken tercümanın da aynı anda tercümeyi cihaz kullanarak yaptığı tercüme türüdür. Tercümanlar iki kişi olarak, bu tür tercüme donanımı ve tasarımı özel yapılmış kulaklıklı ve mikrofonlu bir kabinde otururlar. Yaklaşık 20.30 dakikalık sürelerde sıra değiştirerek kulaklıktan konuşmayı dinlerken aynı anda diğer dile tercüme ederler.

C-VİDEO-KONFERANS TERCÜME:

Bu tür tercüme, günümüz teknolojisindeki son değişikliklerin, birbirinden uzak yerlerde olup çeşitli nedenlerle bir araya gelemeyen insanlar arasında iletişimi ve konferansı mümkün kalmasıyla gündeme gelmiştir. Bu tercüme için kullandığımız donanımların tümü AIIC(Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği) standartlarına uygundur.

D-ARDIL TERCÜME

Tercüman konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinden sonra, konuşma sırasında aldığı notların da yardımıyla söylenenleri tercüme eder.

E-FISILTI TERCÜME

Konuşmacının rahatsız olabileceği, teknik imkânların olmadığı yerlerde konuşulan metnin tercümesini isteyen kişinin yanına tercüman oturur fısıltıyla konuşulanları aktarır. Burada konuşma tek taraflıdır, dinleyen soru sormaz, sadece dinler. Buna örnek olarak mahkeme, toplantı, kültür turları verilebilir.

F- REFAKAT TERCÜME:

Tercümanlık hizmetinin sabit bir ortamda olmadığı, örneğin yabancı ülkelere diplomatik ya da iş seyahatleri yapanlara ya da yabancı ülkelerden aynı amaçla gelenlere, tercüman yanlarında eşlik ederek iletişim gereksinimini doğduğu anda tercüme hizmeti vermesini amaçlayan tercüme türüdür. Tercüman, bu kişinin her yerde yanındadır ve gerektiği anda devreye girerek o kişinin dili ve kulağı olur.

G- MİHMANDARLIK (REHBERLİK)

Artık tatile gitmeyi düşündüğünüz ya da iş amaçlı seyahatlerinizde ben bu ülkeyi tanımıyorum nasıl gidebilirim ve kimlerden yardım alabilirim sorularını kafanızdan siliyoruz.

Biz sizlere dileğiniz Rehberlik Hizmetlerini sunuyoruz. Sizi havaalanından alıp kalacağını yere götürüyoruz. Ayrıca tatiliniz ya da iş geziniz boyunca size eşlik edip dil probleminizi çözüyoruz. İş toplantılarınızda biz de sizinle beraber katılıyoruz ve sizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra sizlere dilediğiniz özellikteki araçları temin ediyoruz. Avrupa’da hizmet veren en kaliteli ve güvenli araç kiralama şirketlerinden sizlere araç temin ediyoruz. Alanında uzman rehberlerimiz ayrıca sizlere o bölgenin güzelliklerini tek tek gösterip sizlere bilgi vermektedirler. Bu şekilde hem iş alanında hem de tatil alanında sizlere en ileri hizmetleri sunmayı hedeflemekteyiz.

3) ÇEVİRİ

YAZAR TERCÜME Türkçe ’den tüm dünya dillerine ve bu dillerden Türkçe’ ye çeviri hizmeti vermektedir. YAZAR TERCÜME kadrosunda çalışan 100 dünya dilinde ana dilde alanında profesyonel çevirmene sahiptir.

Başarılarımızın temelinde müşteri çeviri talep analizini doğru yapmak, konusunda uzman çevirmenlerle çalışmak, zamanı ve bilgi kaynaklarını doğru kullanmak, süreçleri yeterince iyi yönetmek yatmaktadır.

Çevirilerinizi istediğiniz takdirde, noter tasdikli, yeminli çevirmen onaylı veya YAZAR TERCÜME kaşe ve onayını taşır şekilde talep edebilir ve bu hizmetleri alabilirsiniz.

TERCÜME - ÇEVİRİ HİZMETİ VERİLEN BELLİ BAŞLI KONULAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR:

 • Her Türlü Yazışmalar
 • Hukuki Metinler
 • Mahkeme kararları, sözleşmeler, resmi evraklar, mevzuat, patentler…
 • Kullanıcı elkitapları,
 • Araçlar, dayanıklı tüketim malları, bilgisayarlar ve diğer teknolojik cihazlar…
 • Teknik Metinler
 • Bakım kılavuzları, eğitim dokümanları, kataloglar, ihale şartnameleri…
 • Teknik, Bilimsel, Ekonomi konulu makaleler
 • Yazılım Programları
 • Tanıtım Materyalleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları-Standartlar
 • Tüm Fen, Sosyal, Eğitim, Uygulamalı bilimler ve dalları,
 • Faaliyet Raporları
 • Kitap, Broşür, Tanıtım Malzemeleri
 • İnternet Sitesi
 • CD ve Elektronik Yayın
 • Çeviriler ve metinler, ihtiyacınıza uygun olarak, isterseniz e-posta ya da CD veya Çıktı ile sayfa düzeni yapılmış olarak teslim edilebilmektedir.

ÇEVİRİ KONTROL HİZMETİ:

Size ait olan ve önem taşıyan her türlü yazışma, rapor ve belgelerinizin çeviri kalitesi ve doğruluğu Mütercim tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Kontrol, onay ve redaksiyon çalışmalarımız iki aşamalı olarak gerçekleştirilir: 

A- Kontrol Hizmeti; Çalışmanın belirli sayfalarından seçilen bölümler incelenerek gerçekleştirilir ve sonuç tarafınıza rapor edilir. Karakter esasına göre fiyatlandırılır. 

B- Düzeltme (Redaksiyon) ve Onay Hizmeti; Düzeltilmesi gereken bölümler var ise, harcanacak zaman esasına göre fiyatlandırılır. 
Çevirilerin kontrolleri terminoloji, dilbilgisi, noktalama kuralları, ölçü birimleri, kısaltmalar, hedef dilin doğru kullanımı ve akıcılığı ile sayfa düzeni esaslarına göre ele alınır.

FİLM, REKLAM, BELGESEL ALT YAZI ÇEVİRİLERİ VE MONTAJI

Her türlü film seslendirmesi ve alt yazı çeviri hizmeti veriyoruz. Dili ne olursa olsun alanında uzman çevirmenler tarafından istenilen dile çevrilmektedir. Bu çalışmalarımızın tamamı özel ses geçirmeyen odalarda dikkatlice dinlenerek diğer dillere çevrilmektedir. Ayrıca alt yazı çevirilerinde kullanıldığımız sistem Avrupa’da kullanılan en son sistemdir. Her film kategorisinde farklı çevirmenlerimiz görev almaktadır. Daha sonrasında hazırlanan alt yazıyı kullandığımız profesyonel programlar aracılığı ile filme entegre ediyoruz. Bu şekilde kurum olarak kaliteyi en ön planda tutuyoruz.

4) MENAJERLİK

SPOR MENAJERLİĞİ

A- FUTBOL MENAJERLİĞİ

Türkiye ve dünya liglerinde oynayan bir futbolcuya sadece aracılık hizmeti vermeyi düşünmüyoruz. Amacımız bu kişinin kısa kariyer hayatında gelebileceği en yüksek yere gelmesi için elimizden geleni yapmaktır. Bu amaçla, sporcunun ailesi ile birlikte geleceğini adım adım tasarlıyoruz. Böylece sporcunun tüm haklarını kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlıyoruz. Bu süreçte verdiğimiz hizmetler:

 • Transfer hizmeti
 • Kariyer danışmanlığı
 • Adli / hukuki konularda danışmanlık
 • Yatırım danışmanlığı
 • Reklam ve stil danışmanlığı
 • Yabancı dil ve görgü kuralları eğitimi

B- BASKETBOL MENAJERLİĞİ

Türkiye ve dünya liglerinde oynayan bir basketbolcuya sadece aracılık hizmeti vermeyi düşünmüyoruz. Amacımız bu kişinin kısa kariyer hayatında gelebileceği en yüksek yere gelmesi için elimizden geleni yapmaktır. Bu amaçla, sporcunun ailesi ile birlikte geleceğini adım adım tasarlıyoruz. Böylece sporcunun tüm haklarını kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlıyoruz. Bu süreçte verdiğimiz hizmetler:

 • Transfer hizmeti
 • Kariyer danışmanlığı
 • Adli / hukuki konularda danışmanlık
 • Yatırım danışmanlığı
 • Reklam ve stil danışmanlığı
 • Yabancı dil ve görgü kuralları eğitimi

C- DİĞER SPOR DALLARI VE MESLEKLER

Türkiye ve dünya liglerinde oynayan bir sporcuya sadece aracılık hizmeti vermeyi düşünmüyoruz. Amacımız bu kişinin kısa kariyer hayatında gelebileceği en yüksek yere gelmesi için elimizden geleni yapmaktır. Bu amaçla, sporcunun ailesi ile birlikte geleceğini adım adım tasarlıyoruz. Böylece sporcunun tüm haklarını kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlıyoruz. Bu süreçte verdiğimiz hizmetler:

 • Transfer hizmeti
 • Kariyer danışmanlığı
 • Adli / hukuki konularda danışmanlık
 • Yatırım danışmanlığı
 • Reklam ve stil danışmanlığı
 • Yabancı dil ve görgü kuralları eğitimi

D- MENAJERLİKTE İŞBİRLİĞİ

Spor Kulüplerine, diğer menajerlere veya menajerlik ajanslarına ve kişilere; sporcularla veya değişik kulüplerle olan pazarlıklarında ve görüşmelerinde yardımcı olmaktayız. Bu süreçte verdiğimiz hizmetler:

 •  Transfer hizmeti
 •  Danışmanlık hizmeti
 •  Adli / hukuki konularda danışmanlık
 • Aracılık hizmeti
 • Yatırım danışmanlığı

5. ORGANİZASYON

YAZAR TERCÜME sizlere tüm toplu faaliyetlerinizde yardımcı olmaktadır. Örneğin bir konferans, seminer atölye çalışması veya doğum günü, düğün milli ya da dini günler gibi özel faaliyetler düzenlemek istiyorsunuz. Otel / ev konaklaması, ulaşım, konferans salonu, simültane tercüme ve cihazları, araç kiralama, yemek dahil tüm faaliyetinizi biz ayarlıyoruz, size keyfini çıkarmak kalıyor. Özel günlerinizde uzmanlarımızdan fiyat teklifi almayı unutmayın.

6) ARAÇ / EV KİRALAMA ALIM-SATIM-KİRA ve ULAŞIM

YAZAR TERCÜME sizlere her tipte ve ebatta kara / hava / deniz taşıtını şöförlü / şöförsüz, kaptanlı / kaptansız,  pilotlu / pilotsuz bir şekilde, istendiğinde kimi özel araçlarda aşçı ve hizmet ekibini de dâhil ederek kiralama hizmeti vermektedir. Özel günlerinizde uzmanlarımızdan fiyat teklifi almayı unutmayın.  Ayrıca bu araçların ve evlerin Kira ve Satışı da yapılmaktadır.

7) WEB TASARIM HİZMETLERİ

YAZAR TERCÜME sizlere ayrıca WEB TASARIM hizmetleri de sunmaktadır. Nasıl bir web sitesine sahip olmak istiyorsanız size çok uygun fiyatlarla bu arzunuzu gerçekleştiriyoruz.

WEB SİTE TÜRLERİNDEN BAZILARI;

 • Kişisel Web Siteleri
 • Kurumsal Web Siteleri
 • Forum Siteleri
 • Özel Dershaneler için Web Siteleri
 • Şirketler için Web Siteleri
 • Tanıtım amaçlı Web Siteleri 

8) ÖZEL DERSLER:

Özel dersler için kurumumuzda görev yapan eğitim branşlarından mezun kişiler bu gruba seçilmiştir. Sizlere amacınıza yönelik her dalda özel ders hizmeti vermekteyiz.

ÖZEL DERS VERİLEN DİLLER:

TÜRKÇE, İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, RUSÇA, ARAPÇA

Derslerimizde hedeflediğimiz sizlere o dili öğretmekten daha fazlası o dili ana diliniz gibi konuşmanızı sağlamaktır. Günümüzde birçok eğitim kurumlarının hedeflediği gibi biz de size pratik ağırlıklı ders hizmeti sunuyoruz. Derslerimiz 5 ana başlıkta verilmektedir.

OKUMA, YAZMA, DİNLEME, KONUŞMA, DİL BİLGİSİ

Ayrıca size materyalleri biz sağlıyoruz. Ders verdiğimiz her dildeki kitaplarımız ana dilde olup hepsi de özenle seçilmiş kitaplardır. Ayrıca öğretmenlerimiz de bu dilleri etkin olarak kullanabilen kişilerdir. Hepsi de uzun zamandan beri eğitim hizmeti görevlerini sürdürmektedirler.